Prekių krepšelis

Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame Jums naudojantis paskyra www.pinetiger.com bei užsisakant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje. www.pinetiger.com gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

1.Užsisakyti prekes www.pinetiger.com el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

1.1. Užsiregistruodamas www.pinetiger.com el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

1.2. Nesiregistruodamas www.pinetiger.com el. parduotuvėje.

1.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

1.4. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo www.pinetiger.com el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

1.5. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

1.6. Pirkėjas, užsiregistruodamas www.pinetiger.com el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą, taip pat už veiksmus, atliktus su naudotojo registracijos duomenimis www.pinetiger.com el. parduotuvėje, ir už pasekmes, kylančias dėl klaidingos informacijos pateikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, neteisingo pristatymo adreso ar mobiliojo telefono numerio nurodymą.

1.7. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

1.8. Pirkėjas yra atsakingas už visų registracijos metu pateiktų duomenų saugumą ir Pardavėjas neatsako už bet kokią Pirkėjo patirtą žalą, jei Pirkėjas aplaidžiai tvarkė registracijos duomenis ir dėl to šie duomenys tapo prieinami trečiosioms šalims ar jais buvo piktnaudžiaujama.

1.9.  Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti Pardavėjui apie galimą trečiosios šalies manipuliavimą Pirkėjo registracijos duomenimis, taip pat jei Pirkėjas įtaria, kad jo registracijos duomenys tapo prieinami trečiosioms šalims.

1.10. Pardavėjas turi teisę blokuoti Pirkėjo prieigą prie internetinės parduotuvės, jei mano, kad trečiosios šalys piktavališkai veikia Pirkėjo vardu. Pardavėjas informuoja Pirkėją apie prieigos blokavimą.

1.11. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką info@pinetiger.com arba paskambindamas telefonu +370 665 77333. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas.

1.12. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.

1.13. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. 

1.15. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją el. parduotuvėje www.pinetiger.com, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su pirkimo sąlygomis ir taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo www.pinetiger.com el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais. 

1.16. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

1.17. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

1.18. Pardavėjas stebi svetainės lankomumą statistikos programos pagalba ir analizuoja gautą informaciją (lankytojų ar Pirkėjų kiekis, iš kokių puslapių lankytojas ar Pirkėjas buvo nukreiptas ir pan.). Statistinė informacija gaunama automatiškai apsilankant www.pinetiger.com tinklapyje. Šią informaciją Pardavėjas naudoja vidinei įmonės analizei, prekių asortimento bei paslaugų kokybės gerinimui.

1.19. Pardavėjas gali naudoti slapukus, kurie siunčiami į Pirkėjo ar lankytojo tinklo naršyklę pirmąkart apsilankius lankytojui ar Pirkėjui el. parduotuvėje ir saugomos kompiuterio kietajame diske. Vėliau slapukų pagalba yra palengvinamas Pirkėjo ar lankytojo kompiuterio identifikavimas bei prieiga prie svetainėje esančios informacijos. Lankytojas ar Pirkėjas gali pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad slapukai nebūtų priimami, nes paprastai dauguma naršyklių priima slapukus.

2. Rinkodara ir informacija

2.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

2.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

2.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

2.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės kontaktuose nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.

2.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

2.6. Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsiprenumeruoti naujienas apie Pardavėjo vykdomą veiklą, naujus prekių pasiūlymus, naujoves ar kitą panašaus pobūdžio informaciją. Norėdami užsiprenumeruoti naujienlaiškį, turite nurodyti savo el. pašto adresą.

2.7. Naujienlaiškių siuntimo bet kada galima atsisakyti paspaudžiant naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą. Jei neatšauksite sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 5 metus nuo naujienlaiškio prenumeratos dienos.

3. Žaidimai ir loterijos

3.1 Remdamiesi Jūsų sutikimu, tam, kad galėtume organizuoti žaidimus ir loterijas, pranešti apie laimėjimus, mes tvarkome loterijose dalyvaujančių asmenų vardus, pavardes, telefono numerius, elektroninio pašto adresus. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Jums nepateikus šių asmens duomenų www.pinetiger.com negalės užtikrinti Jūsų dalyvavimo žaidimuose ir loterijose.

4. Slapukų politika

4.1. Informuojame, kad, lankantis internetinėje parduotuvėje www.pinetiger.com, jūsų kompiuteryje saugomi slapukai. Jie skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos slapukus savo naršyklės nustatymuose, tačiau šiuo atveju dalis svetainės funkcijų neveiks. Sutikdami su www.pinetiger.com sąlygomis, sutinkate, kad aukščiau minėta informacija būtų saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Kas yra slapukas? Tai nedidelis informacijos failas, kuris siunčiamas į jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pvz., mobilųjį telefoną), kai lankotės svetainėje, ir išsaugomas jūsų naršyklėje. Slapukas siunčiamas į jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį duomenims saugoti ir gali būti pertvarkomas bei atnaujinamas įmonės, atsakingos už slapuko įdiegimą.

Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

Pakeitę naršyklės nustatymus, bet kada galite priimti arba atmesti tam tikrus slapukus.

Jei pageidaujate, kad slapukai nebūtų saugomi jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, naršyklės nustatymuose galite pasirinkti gauti pranešimą prieš išsaugant slapukus. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė vienu metu atmestų visus arba tik kai kuriuos slapukus. Slapukus, kurie jau yra išsaugoti jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, visada galite ištrinti. Atminkite, kad tokiu atveju turėsite pasirinkti kiekvienos naudojamos naršyklės ir įrenginio nustatymus.

Kiekviena naršyklė turi skirtingus nustatymų pakeitimo žingsnius. Jei reikia, naudokite naršyklės pagalbos funkciją, kad teisingai pasirinktumėte nustatymus.

Slapukais surinkti jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių teisės aktus, nuostatų. asmens duomenų apsaugos. Vadovaudamiesi galiojančių teisės aktų reikalavimais, taikome saugumo priemones, kad Jūsų asmeniniai duomenys nebūtų atskleisti ir kad jie nebūtų naudojami neteisėtai.

4.2.  Pirkėjas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti www.pnetiger.com įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu: „Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su pinetiger.com slapukų politika.”

5.  Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5.2 Pardavėjas turi turėti naujausią su Pirkėju susijusią informaciją, reikalingą savalaikiam ir kokybiškam užsakymų įvykdymui.

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1 Patvirtindamas registracijos formą, Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys,  savanoriškai pateikti registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

7. Taisyklių keitimas

7.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo sąlygas. Apie pakeitimus Pardavėjas praneša e-parduotuvėje.

7.2. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

8.  Baigiamosios nuostatos

8.1.Visi šalių nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9. Trečiųjų šalių nuorodos

9.1. Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Pardavėjas nėra atsakingas už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

10. El. ginčų sprendimas

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 6751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar  užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT

Tik kokybiški ir ekspertų atrinkti produktai
Sertifikuoti produktai, pagaminti EU
Nemokamas ir greitas pristatymas
Paprastas ir 100% saugus atsiskaitymas